Thành lập công ty ở Seychelles


Tại sao thành lập công ty ở Seychelles?

Seychelles hiện được biết đến là một trong những quốc gia có ưu đãi thuế nổi tiếng và cạnh tranh nhất trong giới chuyên nghiệp nước ngoài.


Có nhiều lý do đưa Seychelles lên vị trí dẫn đầu của khu vực Ấn Độ Dương. Và mục đích chính của bài viết này là để thông báo cho bạn một số lợi ích có lợi nhất của việc thành lập Công ty Seychelles.

Hệ thống đầu tiên là hệ thống thuế bằng không. Dựa trên định nghĩa của Seychelles về luật, quốc gia này không phải chịu bất kỳ loại thuế hoặc nghĩa vụ nào đối với thu nhập hoặc lợi nhuận; Không đánh thuế hoặc đánh thuế tối thiểu tuyệt đối đối với lợi nhuận và lãi vốn. Nói cách khác, Seychelles IBC là một công ty nước ngoài hoàn toàn miễn thuế. Tuy nhiên, để được coi là IBC của Seychelles, dưới đây là một số yêu cầu mà bạn cần lưu ý:

 • Bạn không được phép kinh doanh cũng như không nắm giữ tài sản hoặc bất động sản của riêng bạn trong Seychelles
 • Không được phép kinh doanh ngân hàng, ủy thác, bảo hiểm hoặc đại lý đã đăng ký nếu không có giấy phép và sự cho phép đặc biệt.

 • Vì Seychelles không chấp thuận tham gia bất kỳ thỏa thuận chia sẻ thông tin nào với các quốc gia hoặc tổ chức nước ngoài khác để trao đổi hỗ trợ tài chính, tính bảo mật của giám đốc công ty, cổ đông và chủ sở hữu thụ hưởng không được tiết lộ như một phần của hồ sơ công khai. Các tài liệu duy nhất của Seychelles IBC có thể được công bố trên hồ sơ công khai là Bản ghi nhớ về Hiệp hội và các Điều khoản của Hiệp hội. Tuy nhiên, không cần phải lo lắng vì những loại tài liệu này không kết hợp bất kỳ thông tin nào chỉ ra các giám đốc / cổ đông thực sự hoặc chủ sở hữu thực sự của công ty.

  Bên cạnh đó, hai trong số những lý do khiến Seychelles trở thành một lựa chọn hấp dẫn là phí thành lập hợp lý và không có nghĩa vụ phải thực hiện bất kỳ báo cáo nộp đơn hàng năm nào.

  Chỉ với US $ 1800 và thông thường 2 ngày làm việc để tiến hành, bạn có thể sẵn sàng kinh doanh. 
  Chi phí duy trì mỗi năm cho công ty bạn là US $ 1500. 
  Liên lạc với chúng tôi ngay để được tư vấn thủ tục và thực hiện đăng ký ngay lập tức.