Thành lập công ty tại Singapore


Công ty TNHH Cổ phần Tư nhân

Công ty TNHH Cổ phần Đại chúng

 • Tận dụng được uy tín và danh tiếng của quốc gia Singapore
 • Chính sách bảo vệ tài sản trí tuệ toàn diện
 • Hệ thống tài chính và thị trường phát triển vượt bậc
 • Ưu đãi thuế hấp dẫn hơn so với các trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới khác
 • Môi trường kinh tế thân thiện, không tham nhũng
 • Cho phép 100% sở hữu doanh nghiệp nước ngoài, miễn kiểm soát hối đoái


 • Quy trình thành lập công ty tại Singapore
Quy trình thành lập công ty tại Singapore - Chuẩn bị

1. Chuẩn bị

 • Gửi yêu cầu kiểm tra tên công ty.
 • Chúng tôi sẽ kiểm tra mức độ hợp lệ của tên được đề xuất, và đưa ra các gợi ý khác trong trường hợp cần thiết.
 • Bạn có thể tham khảo ý kiến tư vấn của chúng tôi miễn phí bất cứ lúc nào!
Thông tin chi tiết công ty Singapore

2. Thông tin chi tiết công ty Singapore

 • Đăng ký hoặc đăng nhập vào để điền thông tin công ty bao gồm tên công ty, tên các giám đốc và tên các cổ đông
 • Điền địa chỉ giao hồ sơ, địa chỉ công ty hoặc các yêu cầu đặc biệt khác (Nếu có)
Thanh toán chi phí thành lập công ty tại Singapore

3. Thanh toán chi phí thành lập công ty tại Singapore

Bạn chọn phương thức thanh toán (Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, Paypal và Chuyển khoản).

Gửi bộ hồ sơ pháp lý của công ty tới địa chỉ của bạn

4. Gửi bộ hồ sơ pháp lý của công ty tới địa chỉ của bạn

Quý khách sẽ nhận được bộ công ty Singapore trong vòng 2 ngày làm việc thông qua DHL hoặc TNT bao gồm Giấy chứng nhận thành lập, Hiến pháp công ty cũng như các tài liệu hỗ trợ để mở tài khoản ngân hàng.