Cho thuê văn phòng tại Singapore


Bạn là người nước ngoài và không sinh sống tại Singapore, bạn muốn đăng ký doanh nghiệp tại Singapore, hoặc bạn muốn đặt văn phòng của bạn tại Singapore cho dù bạn không tổ chức hoạt động tại văn phòng doanh nghiệp này mà chỉ để gửi thư, nhận thư mà thôi. 

Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng chuyên nghiệp tại Singapore. Chỉ với một chi phí rất nhỏ hàng tháng. Bạn đã có thể thuê một văn phòng chuyên nghiệp cho mình tại Singapore. Với địa chỉ văn phòng cực kỳ đẹp và tiện cho việc kinh doanh của bạn.Chúng tôi có các dịch vụ sau cho bạn:

Gói dịch vụ chuyên nghiệp

USD50
hàng tháng
(Thu trọn gói hàng năm)
Dành cho công ty đăng ký tại Singapore và Quốc tế 
Có một địa chỉ kinh doanh chuyên nghiệp 
Thông báo bạn có thư miễn phí qua email
Có dịch vụ nhận và gửi thưCọng thêm USD60 mỗi lần gửi thư
Có đường dây điện thoại chuyên dụng cho doanh nghiệp
Dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi đến số được chỉ định của bạn. Áp dụng cước cuộc gọi chuyển tiếp đó.
Thêm USD25 mỗi tháng để Mở/Quét/Gửi email các thư bạn đã nhận

Gói dịch vụ thông minh

USD25
hàng tháng
(Thu trọn gói hàng năm)
Dành cho công ty đăng ký tại Singapore và Quốc tế
Có một địa chỉ kinh doanh chuyên nghiệpCó dịch vụ nhận và gửi thư quốc tế
Thông báo bạn có thư miễn phí qua emailCọng thêm USD60 mỗi lần gửi thưThêm USD25 mỗi tháng để Mở/Quét/Gửi email các thư bạn đã nhận